Program

Vårprogrammet 2024

Storkprojektet har flera hägn runt om i Skåne och allmänheten är välkommen att besöka främst Fulltofta där de flesta guidningarna sker. Nedan ser du programmet för 2024.


OBS! Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden. Vill du boka en guidning för större sällskap, kontakta Paul / paulwiberg@hotmail.com Mob: 070-52 82 660.


Storkskådningens dag i Fulltofta / Söndag 28 april kl. 13-14
Vid Fulltofta Storkhägn pågår ett spektakulärt skådespel med 25 häckande par på en och samma plats!
Ta chansen att skåda den skånska fågeln på helt nära håll. Ungar har börjat kläckas, och är fortfarande svåra att se i boet. Hör berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och återkomsten, projektets arbete och förstås den sensationella flyttningen.
Avgift: Frivillligt bidrag
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com


Nykläckta storkungar i Fulltofta / Söndag 12 maj kl. 13-14

Honan lägger ägg med 2 dagars mellanrum och lägger upp till 4-5 ägg/säsong, normalt 2-4 ägg. Storkparet börjar ruva först efter att andra ägget lagts. Ungar har kläckts och syns med sina uppsträckta halsar när föräldrarna reser sig. Hör berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och återkomsten, projektets arbete och förstås den sensationella flyttningen.
Avgift: Frivillligt bidrag
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Ringmärkning av storkar i Fulltofta / Söndag 2 juni kl. 13.30
Häckningen hos storkarna börjar gå mot slutet och i bona trängs halvstora ungar. Ta chansen att på helt nära håll se en livs levande storkunge! Guidningen inleds med berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och återkomsten, om projektets arbete och förstås om den spektakulära flyttningen. Avslutas med ringmärkning. Vi har även ett anpassat storkprogram för barn.
Avgift:100 kr för vuxna, barn under 15 år gratis (kontant eller swish-betalning)
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Ringmärkning av storkar i Viby / Lördag 8 juni kl. 11.00
Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby för information om storkprojektet och för att se årets storkungar i Viby bli ringmärkta.
Avgift: Frivillligt bidrag
Arrangör: Storkens Vänner, NÖ Skåne Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Samling: Gårdsbutiken i Viby
Kontaktperson: Christer Neideman, christer.neideman@gmail.com eller Evert Valfridsson, evertvalfridsson4@gmail.com

Storksläpp vid Hemmestorps Mölla / Lördag 27 juli kl. 13.00
Kom och se årets hägnuppfödda ungstorkar bli fria och ta till vingarna. Det är en magisk känsla när en stor mängd storkar stiger till väders samtidigt. Storkprojektet informerar samt dukar fram kaffe och kakor.Storksläpp sker för att så många ungar som möjligt ska få chans till en första höstflytt.OBS Infart och parkering endast från norr vid väg 11, följ skyltningen. Infart från söder avstängd.Vi har även ett anpassat storkprogram för barn.Kom i god tid.
Avgift: 120 krför vuxna inkl kaffe(betalning kontant eller Swish). Barn under 15 år gratis
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Hemmestorps Mölla, Veberöd
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Besök våra hägn

Storkprojektet arbetar med två permanenta hägn i Skåne: Fulltofta och Hemmestorps Mölla. Allmänheten är välkommen att besöka båda hägnen när som helst året runt. Vårt främsta besökshägn är Fulltofta där de flesta guidningarna sker. Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden.


Vill du boka en guidning för större sällskap, kontaktar du paulwiberg@hotmail.com Mob: 070-52 82 660

Bli volontär

Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer.