Program

Sommarprogram 2024

Storkprojektet har flera hägn runt om i Skåne och allmänheten är välkommen att besöka främst Fulltofta där de flesta guidningarna sker. Nedan ser du programmet för sommaren 2024.


OBS! Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden. Vill du boka en guidning för större sällskap, kontakta Paul / paulwiberg@hotmail.com Mob: 070-52 82 660.


Storksläpp vid Hemmestorps Mölla / Lördag 27 juli kl. 13.00
Kom och se årets hägnuppfödda ungstorkar bli fria och ta till vingarna. Det är en magisk känsla när cirka 30 storkar stiger till väders samtidigt. Storksläpp sker för att så många ungar som möjligt ska få chans till en första höstflytt. Storkprojektet informerar samt dukar fram kaffe och kakor. OBS Infart och parkering endast från norr vid väg 11, följ skyltningen. Infart från söder avstängd.Vi har även ett anpassat storkprogram för barn. Kom i god tid.
Avgift: 120 kr för vuxna inkl kaffe(betalning kontant eller Swish). Barn under 15 år gratis
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Hemmestorps Mölla, Veberöd
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Besök våra hägn

Storkprojektet arbetar med två permanenta hägn i Skåne: Fulltofta och Hemmestorps Mölla. Allmänheten är välkommen att besöka båda hägnen när som helst året runt. Vårt främsta besökshägn är Fulltofta där de flesta guidningarna sker. Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden.


Vill du boka en guidning för större sällskap, kontaktar du paulwiberg@hotmail.com Mob: 070-52 82 660

Bli volontär

Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer.