Program

Vårprogrammet 2024

Storkprojektet har flera hägn runt om i Skåne och allmänheten är välkommen att besöka främst Fulltofta där de flesta guidningarna sker. Nedan ser du programmet för 2024.


OBS! Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden. Vill du boka en guidning för större sällskap, kontakta Paul / paulwiberg@hotmail.com Mob: 070-52 82 660.


Bygg ett storkbo med oss! En workshop där vi guidar dig i att bygga storkbon / 19 maj kl 13-16.

Efter att den skånska storkstammen dog ut gör Storkprojektet stora ansträngningar för att återföra denna unika art till det skånska landskapet. Ändå behövs fler bon för att hjälpa storkarna att sprida sig. Vi kommer att vara på den gamla gården Hasslemölla en bit utanför Veberöd. Du kommer att få värdefulla praktiska kunskaper i att bygga bo, samtidigt som det bidrar till bevarandeinsatserna för dessa hotade fåglar. Workshopen är öppen för alla! Den är gratis. Inga tidigare kunskaper eller erfarenhet krävs, fika finns på plats! Vi ser fram emot att träffa dig där!

Datum:19 maj kl 13-16.
Plats:
Hasslemölla 631, 247 96 Veberöd.

Anmälan: För att anmäla dig, vänligen fyll i detta formulär:

Kontakt: la3820ci-s@student.lu.se 

I samarbete med Storkprojektet & Lund Universitet, Center for Sustainability Studies.


IN ENGLISH

How to build a stork nest! Building homes for local wildlife / 19th of May. Time: 13-16

After Skåne’s stork population went extinct, Storkprojektet made great efforts to bring back thisunique species to local areas. Still, more nests areneeded to support the population growth. Join us for an engaging workshop wherewe guide you in building stork nests. It’s free, no prior skills orexperience required and Fika is provided!

Sign up here!

e-mail: la3820ci-s@student.lu.se for more information.

Location: Hasslemolla farm, Hasslemölla 631 24796 Veberöd.

In collaboration with Storkprojektet & Lund University Center for SustainabilityStudies 


Nykläckta storkungar i Fulltofta / Söndag 12 maj kl. 13-14

Honan lägger ägg med 2 dagars mellanrum och lägger upp till 4-5 ägg/säsong, normalt 2-4 ägg. Storkparet börjar ruva först efter att andra ägget lagts. Ungar har kläckts och syns med sina uppsträckta halsar när föräldrarna reser sig. Hör berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och återkomsten, projektets arbete och förstås den sensationella flyttningen.
Avgift: Frivillligt bidrag
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Ringmärkning av storkar i Fulltofta / Söndag 2 juni kl. 13.30
Häckningen hos storkarna börjar gå mot slutet och i bona trängs halvstora ungar. Ta chansen att på helt nära håll se en livs levande storkunge! Guidningen inleds med berättelsen om storkens historia i Skåne, om försvinnandet och återkomsten, om projektets arbete och förstås om den spektakulära flyttningen. Avslutas med ringmärkning. Vi har även ett anpassat storkprogram för barn.
Avgift: 100 kr för vuxna, barn under 15 år gratis (kontant eller swish-betalning)
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Storkhägnet i Fulltofta, Hörby.
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Ringmärkning av storkar i Viby / Lördag 8 juni kl. 11.00
Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby för information om storkprojektet och för att se årets storkungar i Viby bli ringmärkta.
Avgift: Frivillligt bidrag
Arrangör: Storkens Vänner, NÖ Skåne Fågelklubb och Naturskyddsföreningen i Kristianstad
Samling: Gårdsbutiken i Viby
Kontaktperson: Christer Neideman, christer.neideman@gmail.com eller Evert Valfridsson, evertvalfridsson4@gmail.com

Storksläpp vid Hemmestorps Mölla / Lördag 27 juli kl. 13.00
Kom och se årets hägnuppfödda ungstorkar bli fria och ta till vingarna. Det är en magisk känsla när en stor mängd storkar stiger till väders samtidigt. Storkprojektet informerar samt dukar fram kaffe och kakor.Storksläpp sker för att så många ungar som möjligt ska få chans till en första höstflytt.OBS Infart och parkering endast från norr vid väg 11, följ skyltningen. Infart från söder avstängd.Vi har även ett anpassat storkprogram för barn.Kom i god tid.
Avgift: 120 krför vuxna inkl kaffe(betalning kontant eller Swish). Barn under 15 år gratis
Arrangör: Storkprojektet
Samling: Hemmestorps Mölla, Veberöd
Kontaktperson: Paul Wiberg, paulwiberg@hotmail.com

Besök våra hägn

Storkprojektet arbetar med två permanenta hägn i Skåne: Fulltofta och Hemmestorps Mölla. Allmänheten är välkommen att besöka båda hägnen när som helst året runt. Vårt främsta besökshägn är Fulltofta där de flesta guidningarna sker. Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden.


Vill du boka en guidning för större sällskap, kontaktar du paulwiberg@hotmail.com Mob: 070-52 82 660

Bli volontär

Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer.