Storkprojektet

Storkprojektets mål är en vild och flyttande storkstam. 

Om Storkprojektet

Vi föder upp och släpper ut storkpar och årsungar som ska bygga upp den vilda stammen. Vår ryggrad utgörs av ett stort antal volontärer. Därtill finns en ledningsgrupp, ett arbetsutskott samt en anställd projektledare.

Besök våra hägn

Vårens program

Stöd oss!

Litet eller stort belopp - allt stöd är välkommet. Vi behöver både frivilliga krafter och ekonomiska medel för att driva projektet och nå målet om en vild storkstam i Skåne. Företag eller privatperson - se hur du kan stötta!

Kontakta oss gärna

Storkprojektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne och Skånes Ornitologiska Förening (SkOF). Tillsammans bildar föreningarna en ledningsgrupp med fyra representanter vardera. Grunden för projektets verksamhet utgörs av ett stort antal volontärer vars arbete leds och samordnas av en anställd projektledare. För allmänna frågor om projektet kontakta någon av våra kontaktpersoner.

unsplash