Besök våra hägn i Skåne!

Storkprojektet arbetar med två permanenta hägn i Skåne: Fulltofta och Hemmestorps Mölla. Allmänheten är välkommen att besöka båda hägnen när som helst året runt. Vårt främsta besökshägn är Fulltofta där de flesta guidningarna sker. Tänk på att visa försiktighet när du rör dig nära storkarna, särskilt under häckningstiden. Vill du boka en guidning för större sällskap, kontakta paulwiberg@hotmail.com, Mob: 070-52 82 660

Fulltofta

I Fulltofta finns Storkprojektets största hägn (2500 m2). Det stod klart 2004. I hägnet bor knappt 50 storkar. De flesta av dessa är polska storkar som har importerats i två omgångar (2004 och 2009). Där har storkarna hamnat på olika djurparker efter att ha rehabiliterats från skador i det fria. Detta gör att flera av storkarna inte kan flyga då vingarna är stela eller delvis amputerade. På stolparna som bär upp nättaket samt runt omkring häckar fria storkar.

Hemmestorps Mölla

Hägnet vid Hemmestorps Mölla byggdes 1991 och utökades 2001. Det ligger i naturreservatet Klingavälsåns dalgång. Det var i det området storkarna höll sig kvar längst innan storken utrotades. På Hemmestorps Mölla häckade storkar på 1890-talet. Hägnet används som avels- och parbildningshägn. Många fria storkpar häckar på gården och hägntaket. Marken hade skötts på ett sätt som gynnar våtmarksfloran och -faunan. 

Webkamera från Storkhägnet i Fulltofta


 I Fulltofta storkhägn utanför Hörby, häckar ett 25-tal storkpar. Hägnet är ett av två stora hägn inom projektet, avsett för avel och uppfödning av storkungar. Samtliga ungstorkar släpps ut i det fria sista lördagen i juli, varje år.
En gång var den vita storken vanlig i Skåne. Men när vi dikade ut och odlade upp våtmarkerna kunde storkarna inte längre hitta föda till sina ungar. Sista paret häckade 1954 på en gård nära Karups Nygård. Genom Storkprojektet hoppas Skåne kunna få tillbaks vår skånska symbol! Målet är att återfå en livskraftig, flyttande stam av vit stork i Skåne. I samarbete med webkameror.se