Bli volontär

Vill du också hjälpa till att rädda storken?


Du behövs!

Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer.

Storkmatarens uppgifter
Storkmatarens arbete är en grundpelare i Storkprojektet. Att storkarna sköts om på bästa sätt är superviktigt för ett framgångsrikt projekt med friska och välmående storkar. Vill du veta mer om en storkmatares uppgifter? Här kan du läsa mer om storkmatarens uppgifter: Ladda ned pdf

Uppdragen ser olika ut

Varje dag ska storkarna i hägnen få mat och vatten. Foder behöver transporteras. Dessa sysslor engagerar flest, men det finns en lång rad andra saker man kan göra som volontär. Har du kanske en kompetens vi saknar? Egna idéer? Tveka inte att kontakta oss! info@storkprojektet.se

Är du redan volontär i Storkprojektet?

Här kan du ladda ned reseräkning för 2024: