Stöd Storkprojektet

Bli storkfadder


Vill du göra en skånsk framtidsgärning? Ge bort en riktigt värdefull gåva!


Det var vi människor som en gång drev den vita storken på flykt från Skåne. Arbetet med att hjälpa den tillbaka är inte bara en angelägenhet för naturälskare. När storken trivs vet vi att landskapet har återhämtat sig och att det finns gott om liv och smådjur. Även människor mår gott av detta vackra Storklandskap, - de som lever idag och de som kommer i framtiden! Det finns olika former av fadderskap, både för privatpersoner och företag:


Fadder för en stork
Du får din ”egen” stork som föds i frihet eller i hägn
Du får ett diplom med ditt namn och storkens ringnummer
Pris: 1000 kr per år*


Fadder för två storkar/ett storkpar
Du får dina ”egna” storkar som flyger fritt eller lever i hägn
Du får ett diplom med ditt namn och storkarnas ringnummer
Pris: 2000 kr per år*


Företagsfadder för en stork
Du får din ”egen” stork som föds i frihet eller i hägn
Du får ett diplom med ditt namn och storkens ringnummer
Pris: 2 500 kr per år*


Företagsfadder för två storkar/ett storkpar
Du får dina ”egna” storkar som flyger fritt eller lever i hägn
Du får ett diplom med ditt namn och storkarnas ringnummer
Pris: 5 000 kr per år*


Detta får du som fadder

- Ett vackert diplom

- Inbjudan till en fadderdag med information, förtäring samt en exklusiv visning av verksamheten.

Låter det intressant?
Sätt in summan på plusgiro 45 90 09 – 7. Ange tydligt ditt namn, samt adress och e-postadress. Vid inbetalningar inkomna efter den 1 november gäller fadderskapet för nästkommande år.


*Summorna involverar kostnader för storkarnas mat och husrum, ringmärkning, etc. För att spara på miljön kan du få ditt diplom digitalt via e-post!

Storkens vänner


Bli medlem i Storkens Vänner, var med och hjälp den vita storken, vi behöver ditt stöd!


Storkens Vänner har bildats för att stötta och samla in pengar till Storkprojektet, en viktig uppgift då storkarna behöver skötsel året runt vilket kräver stora insatser. Idag finns det ett 50-tal friflygande storkpar tack vare projektet och dessutom flera större och mindre storkhägn runtom i Skåne, som till stor del sköts med ideella insatser. Storkprojektets mål är 150 fritt häckande par, och vi behöver ditt stöd!


Var med och hjälp den vita storken, varje strå till stacken är värdefullt! Medlemsavgiften är minst 100 kr per år, men vi är givetvis tacksamma för större gåvor!
Skänk gärna valfri summa till Storkens Vänner.
Bankgiro: 5925-9341

Vill du gå med i Storkens vänner kontaktar du christerneideman@gmail.com så skickar vi ut information om vad som händer i Storkprojektet via mail.

Bli volontär


Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer.


Storkprojektet är helt beroende av frivilliga krafter och vore inte möjligt utan alla volontärer. Fantastiskt är att när vi räknar samman timmarna av frivilligt arbete blir det mer än 5000 timmar! Det motsvarar arbetstiden under ett år för 2,5 personer.